הנהגת משה והנהגת אהרון בפסיקה רבנית - הרב אליהו בלומנצוויג

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 27:44 דקות

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

"חזק חזק ונתחזק"

"חזק חזק ונתחזק"

חרקים בפטריות

חרקים בפטריות

הבכורים כתרומה וכקדשי מקדש - חיבור הארץ והמקדש - חלק א'

הבכורים כתרומה וכקדשי מקדש - חיבור הארץ והמקדש - חלק א'