הרבנות הראשית לישראל - "מרבנות קהילות לרבנות קהל" - הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו שליט"א

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 21:21 דקות

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

איסור אכילת 'חדש'

איסור אכילת 'חדש'

בין חורבן רוחני לחורבן ממשי

בין חורבן רוחני לחורבן ממשי

ביכורים בשבועות

ביכורים בשבועות