הרבנות הראשית לישראל - "מרבנות קהילות לרבנות קהל" - הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו שליט"א

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מערכת למעשה | אורך הסרט: 21:21 דקות
toraland whatsapp