סמכות רב עיר ביחס לרבנות הראשית ולרבנים אחרים - הרה"ג אריה שטרן

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 30:46 דקות

שיעור שהעביר הרה"ג אריה שטרן באירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

קטניות בהלכה

קטניות בהלכה

גידול רימוני ערלה

גידול רימוני ערלה

עגבניות שנקטפו מיד אחר ראש השנה

עגבניות שנקטפו מיד אחר ראש השנה