פסיקה רבנית בקהילה מעורבת - הרב נח ויז'ונסקי

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מערכת למעשה | אורך הסרט: 25:00 דקות
toraland whatsapp