השמיטה בהיסטוריה אתגרים בהשוואה לזמננו

הרצאה שהעביר פרופ' הרב בן ציון רוזנלפד- המחלקה לתולדות ישראל בר אילן

מערכת למעשה | תשפ"א אורך הסרט: 20:22 דקות
toraland whatsapp