הכנת יין ביקבים תעשייתים

שיעור שהעביר שיקי ראוכברגר יקב טפרברג

מערכת למעשה | אורך הסרט: 36:29 דקות