ביצוע היתר המכירה בעציצים, והאם צריך לשמור קדושת שביעית?

שיעור שהעביר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א, נשיא מכון התורה והארץ

מערכת למעשה | תשפ"א אורך הסרט: 54:22 דקות