פעילות מכון התורה והארץ לקראת השמיטה

על פעילות המכון לקראת השמיטה מאת הרב דוד אייגנר

מערכת למעשה | תשפ"א אורך הסרט: 20:03 דקות