שיפורים מוצעים בהיתר מכירה

שיעור שהעביר הרב זאב ויטמן בכנס היתר המכירה

מערכת למעשה | תשפ"א אורך הסרט: 28:07 דקות