שימוש בבעלי חיים לצורך האדם

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א, נשיא מכון התורה והארץ

מערכת למעשה | תש"פ אורך הסרט: 27:13 דקות