יורה דעה

סימן יא - תנור ותבניות שצלו בהם כבד

סימן יב - מלח שנמצאו בו תולעים

סימן יג - בליעת טעם חלבי בכיור בשרי

סימן יד - "בלנדר" בשרי שריסקו בו גבינה

סימן טו - השוקולד המריר ב"עלית" סתמי או חלבי

סימן טז - כלים שנטרפו ונתערבו

סימן יז - סופגניות האם יש בהן בישולי עכו"ם

סימן יח - תבנית סתמית שנתערבה בתבניות חלביות

סימן יט - חיוב אורח בטבילת כלים

סימן כ - כלי שלל שלא נטבלו

סימן כא - תרופה אסורה לחולת עור

סימן כב - הבאת אם נכרית לא"י ע"י בתה

סימן כג - עמידה בשעת הצפירה ביום הזיכרון

סימן כד - פטריה מדממת באשה שיש לה התקן תוך רחמי

סימן כה - כתם בתחבושת הגיינית

סימן כו - נישואי אשה שלא ספרה שבעה נקיים לדם חימוד

סימן כז - דם חימוד בחתונה שנדחתה

סימן כח - טבעת שלא ניתן להסירה

סימן כט - אשה שמצאה מזון בפה לאחר הטבילה

סימן ל - אם האוסרת על בנה להיפגש עם אביה

סימן לא - קדיש על הסב בחיי האב

סימן לב - שינוי זמני בייעוד מעשר כספים

סימן לג - נוכחות האב במילת בנו

סימן לד - מילה בזמנה ומילה שלא בזמנה, איזו להקדים

סימן לה - מילה בעייתית בשבת

סימן לו - טבילת גיורת בזמן נידתה

סימן לז - ברכה על טבילת גר קטן

סימן לח - החזרת ספר-תורה שנתרם לבית הכנסת

סימן לט - כתיבת השם "אלוקים"

סימן מ - ב"ה או בס"ד, מה עדיף

סימן מא - ביזוי כתב אשורי

סימן מב - תליון שיש עליו פסוק

סימן מג - קדושת שם ה' בספרי כפירה מודפסים

סימן מד - חיוב מזוזה בחממה

סימן מה - חיוב מזוזה במקלט

סימן מו - חיוב מזוזה במאהל צבאי

סימן מז - חיוב מזוזה בבית-מדרש זמני

סימן מח - חדר כביסה שרוחבו פחות מד' אמות

סימן מט - מזוזה בחדר החיצון של המקוה

סימן נ - מזוזה בשער שאינו משמש למעבר

סימן נא - מזוזה בפשפש שבתוך דלת גדולה

סימן נב - מזוזה בפרוזדור צר

סימן נג - פדיון הבן בליל שלושים ואחד

סימן נד - בכורות שנולדו בעדר כבשים

סימן נה - אחריותו של רופא שטעה

סימן נו - קטיעת רגלים לחולה מסוכן

סימן נז - ניתוח נפל למניעת הפלה בלידה הבאה

סימן נח - מחקר בתרבית של תאים סרטניים הלקוחים ממת

סימן נט - אבילות על חייל שנקבר במעוז

סימן ס - קדיש ואבילות על אב גוי

סימן סא - שיפוץ בית בזמן אבילות

סימן סב - נישואין בתוך תקופת האבילות

סימן סג - נישואין לאבילה תוך י"ב חודש

סימן סד - איסור "בל-תשחית" בקריעה לאחר זמנה

סימן סה - הפרשי שעות באבילות על ליקוט עצמות