באהלה של תורה ג

בפתח האהל

סימן א' - גבולות הארץ להלכות שביעית

סימן ב – חבל ימית וחוף עזה – לעניין מצוות שביעית

סימן ג – מלאכת מחשבת בשביעית

סימן ד – שינוי במלאכות שביעית

סימן ה – גרמא במלאכות שביעית

סימן ו – חרישה בשביעית

סימן ז – חורש בבהמה ובמכונה

סימן ח' – יצוא פירות שביעית לחו"ל

סימן ט' – טיפול בגינת בית משותף בשביעית

סימן י – שתילה בחממה בשביעית

סימן יא – עציץ נקוב על קרקע מעוקרת ועל יריעות

סימן יב – החלפת קרקעות בשמיטה

סימן יג – תילול בתפוחי אדמה

 סימן יד – נוף הבולט מן העציץ

סימן טו – הנוף בעציץ שאינו נקוב

סימן טז – דשנים אטי תמס

סימן יז – חריש לשם תפיסת קרקעות

סימן יח – כיסוח קוצים כהכנה לחרישה

סימן יט – יישור קרקע בשביעית

סימן כ – פיזור עפר על קרקע חולית

סימן כא – השקאת הנבטה בשביעית

סימן כב – גיזום פרחים בשביעית

סימן כג – קטיף יחורים בשביעית

סימן כד – גיזום עלים בעצי אתרוגים

סימן כה – דילול בפרדסים

סימן כו – שמן חורפי

סימן כז – טיפול בגינות נוי

סימן כח – גנן שנטע בשביעית

סימן כט – פרישת רשת על תמרים

סימן ל – סכך לסוכות

סימן לא – הוצאת דשנים בשביעית

סימן לב – כיסוח דשא ע"י בהמה

סימן לג – הפריה ע"י דבורים בשביעית

סימן לד – חיטוי סולרי

סימן לה – נעילת שער החצר בשביעית

סימן לו – פירות של ישראל שאינו שומר שמיטה

סימן לז – איסור ספיחין בשתילת ירקות בגוש

סימן לח – ספיחין בבצל לזרעים

סימן לט – קבוע בספיחין

סימן מ – שתילים שנשתלו ע"י יהודי בשמיטה

סימן מא – פפריקה של שישית שנכנסה לשביעית

סימן מב – זריעה בששית

סימן מג – קלחי תירס

סימן מד – פטריות בשביעית

סימן מה – חצילים לזרעים

סימן מו – דילול אפרסקים

סימן מז – צמחי תבלין – מתי מתקדשים בקדושת שביעית?

סימן מח – קציר בגרמא

סימן מט – איסור שמור ונעבד בגבול עו"מ

סימן נ – עיבוד פירות שביעית (צימוקים, מיץ ריבות רסק וכד')

סימן נא – שימורים מפירות שביעית

סימן נב – גזר סוג ג'

סימן נג – חניטת אתרוג של שביעית

סימן נד – הדלקת נ"ח בשמן של שביעית

סימן נה – מכירת איזורים חייבים עם איזורים פטורים

סימן נו – קדושת שביעית בדמי פירות

סימן נז – משלוח מנות בפירות שביעית

סימן נח – חילול דמי שביעית

סימן נט – מכירת קרקעות חכורות

סימן ס – מכירת קרקעות לענין שמיטה

סימן סא – חיובן של נשים בהקהל