הרב יעקב אפשטיין

מתגורר בישוב בשומריה ולפני כן בעצמונה בגוש קטיף. חוקר תורני ועורך ספרים הן במכון התורה והארץ והן בצורה פרטית. עורך ספרי השו"ת של הרה"ג יעקב אריאל רב העיר רמת גן. כותב ספרי 'חבל נחלתו' (י"ט כרכים עד עתה)- מחקרים ושאלות בהלכה בעניינים שונים.

toraland whatsapp