עלייה לקבר כשהשביעי בשבת

שאלה

שבוע הבא, שחל ראש חודש בימים א'' וב'' מתי יעלו הבן לקבר אמו כשהשבעה מסתיימת בשבת?

תשובה

יש נהגו לעלות לקבר בר"ח וא"כ יוכלו לעלות בא' דר"ח אלא שבר"ח אין עורכים אזכרות ואין מספידין. ועליהם להסתפק רק בתהילים וקדיש. לכן יש להעדיף את המנהג שלא לעלות בר"ח אלא רק לאחריו. 

הרב יעקב אריאל |