אמונה במעשה בני אדם

שאלה

מאתיים ויש אומרים שלוש מאות אלף איש הלכו אחרי ארונו של הרב
כדורי. האם אין באמונה זאת שאדם בשר ודם מסוגל לחולל פלאים
משום עבודה זרה? וכי הקב"ה נמצא תחת החומר שבשר ודם
בעזרת קמיע או ברכה מסוגל לשנות סדרי עולם? כמו כן הישיבה
על כסאו של הרב כדורי לאחר מותו כמשפיע ברכה על היושב בו,
האם אין בכך הפיכתו של כסא זה לעבודה זרה? כסא המשפיע
ברכה על האדם? הלא כן דבר זה מזכיר את הנצרות?

 

תשובה

חלוקת כבוד לנפטר אינה עבודה זרה. כש"כ לאדם גדול וק"ו לזקן
המקובלים וחז"ל מלמדים אותנו שהרבה צרות התרחשו על גדולי ישראל
שלא נחלק להם כבוד כראוי (יהושע, שאול). הליכה להלוויתו אינה
משום שינוי סדרי הטבע אלא ללוות את המת ולהספידו כראוי לו.
לגבי ישיבה על כסאו ואמונות תפלות אחרות ודאי צריך להיזהר שלא
יתפש הדבר כמשהו של ע"ז.

  

הרב יעקב אריאל |