אמנות לחימה - טאי צ'י

שאלה

שלו למו"ר הרה"ג שליט"א
האם יש יסוד כל שהוא לאסור לימוד אמנות לחימה/התעמלות/הרפיה שמשמשת במזרח הרחוק כאמצעי בע"ז שלהם. (ונלמדה ע"י אינו שומר תומ"צ שחזב"ת ומלמדה עתה) ללא שום כוונת של ע"ז כמובן.
המדובר על טאי צי יוגה וכד

תשובה

עצם הלימוד אין בו עבירה ואם הוא נעשה לחיזוק הגוף יש בו מצוה.
השאלה היא האם אין הלימוד מלווה בכל מיני תנועות (לפני הלחימה
ואחריה) ודיבורים שהורישה ע"ז. אותם אין לעשות וללמוד.

 

הרב יעקב אריאל |