ביאור הדיון בין אבנר לדואג לגבי דוד

שאלה

שלום לרב. הגמרא ביבמות מביאה את טענת דואג שדוד פסול
מלבוא בקהל כי נולד מרות המואביה, ואבנר עונה לו "מואבי ולא
מואבית". לכאורה קשה, הרי גם אם אין את הדרשה, יוצא דוד
כשר, שהרי גם אם ישי גוי, נכרי הבא על בת ישראל הולד כשר!
תודה ובברכת יגדיל תורה ויאדיר!

תשובה

גר מואבי הוא יהודי ולא גוי אלא שאסור לו לבוא בקהל כלומר לשאת
אשה כשרה . ולכן אם התחתן עם ישראלית הולד הולך אחר הפסול,
והולד אף הוא אסור לבוא בקהל. ולכן אם דוד המלך היה יוצא
מזכרים היה אסור לבוא בקהל.

הרב יעקב אריאל |