בית דין של מעלה

שאלה

אבקש אם אפשר להפנות אותי למקורות בהם ישנו תיאור של בית
דין של מעלה, בנוסף אם אפשר להפנות למקרים בהם הקב"ה
שופט / דן בלפנים משורת הדין ולא מצד הדין, ולמה.
תודה מראש על העזרה!
כל טוב.

תשובה

מל"א כב, יט; איוב א;בבלי ר"ה ח, ב; תמורה ג; רות רבה ד,
ד; ועוד במדרשים השונים תחפש בתוכנות חיפוש בספרי אגדה או בס'
אוצר האגדה. גם הפיוט ונתנה תוקף מתאר את בי"ד של מעלה

 

הרב יעקב אריאל |