דרגת הנבואה השנייה במורה נבוכים

שאלה

שלום כבוד הרב

הרמב"ם במורה נבוכים חלק ב פרק מה מתאר את דרגות הנבואה.
לא הבנתי את מהות הדרגה השנייה. וז"ל הרמב"ם לפי אחת
הגרסאות:
והמדרגה ב הוא שימצא האדם כאלו ענין אחד חל עליו וכח אחד
(יש גורסים אחר) התחדש וישימהו לדבר, וידבר בחכמות או
בתושבחות, או בדברי הזהרה מועילים, או בענינים הנהגיים או
אלהיים, וזה כלו בעת היקיצה והשתמש החושים על מנהגיהם, וזהו
אשר יאמר עליו שהוא מדבר ברוח הקודש, עד כאן

מה הכוונה שימצא האדם שחל עליו ענין אחד או כח אחד?
על איזה עניין מדובר? או איזה סוג של כח מדובר?

האם הכוונה שרוח הקודש הזאת היא סוג של התעוררות רוחנית
וסיעתא דשמייא לדבר דברי קודש? כמו שהמדרגה הקודמת היא
התעוררות רוחנית וסיעתא דשמיא לעשות מעשה גבורה, כך כאן
מדובר על התעוררות וסיעתא לדבר דברים קדושים?

תשובה

צדקת בהבנתך, ואלה הם הכתובים אשר הוכנסו לתנ"ך.

הרב יעקב אריאל |