דת הציונות

שאלה

מקודם הגעתי לאיזה אתר בשם "אזמרך בלאומים" במשך כמה שעות קראתי ולא האמנתי. עד כמה השנאה יכולה להיות כזו גדולה? קראתי את הספר "דת הציונות" באותו נושא ומשמיצים שמה את הרב קוק את הרצי"ה את כל רבני הציבור שלנו ואת הדרך שלנו. זה לא היה איזה וויכוח זה פשוט תיעוב. לדוגמא מסופר על החזון איש שאמר שהגיהנום של הרב קוק יהיה שיראו לו מה עולל בעולם ויאמרו לו : "קוק! תסתכל".

אני לא מאמין לזה אבל איך אפשר לאהוב אנשים כאלו? איפה אהבת ישראל?  מי בכלל רוצה לאהוב אותם? מילא וויכוח הלכתי אבל לרדת לרמות כאלו?  לירידות על רבנים? על צדיקים כמו הרב צבי יהודה? מה קורה פה? איפה האחדות? מה היחס לאנשים כאלו? עד איפה אהבת ישראל?

ורציתי עוד לדעת אם הרב מכיר את הספר או את הארגון, יש שמה שאלות נגד האידאולוגיה שלנו וממש שאלות חזקות מי אמר שאנו לא טועים בדרכנו, יש שמה תמיכה ענקית של גדולי העולם ויציאה כנגדנו מהרבנים הגדולים. האם יש תשובות מול השאלות וההוכחות נגד המדינה ונגד הרב זצ"ל? פעם רב רציני מהציבור שלנו ישב עם
השאלות הללו והתעמת אתם? איך אדע שאנו לא טועים?

אשמח לתשובה תודה רבה.

תשובה

האתר אינו המקום לבירורים ארוכים. באופן כללי כיון שהאינטרנט פתוח לכל יש בו מן הכל, ואף שנאה ורשעות תופסות בו מקום. לפני מאה שנה אותו אדם היה צריך לטרוח ולהדפיס דבריו בכסף רב ואז להפיצם, והיום בדקות הוא בונה אתר ומכניס לו את כל העולה על רוחו. וע"כ החידוש הוא ביכולת ההפצה הגדולה והמהירה. אשר לתוכן הוא אינו חדש ובהחלט אפשרי שכתבו אדם שאינו בריא בנפשו לגמרי ואי"צ לעשות מזה בעיה גדולה. 

מה גם שאל לנו לרדת לרמתו הוא בשנאה ואנחנו באהבה. אהבת ישראל אינה רק כאשר נוח לנו ומחזירים לנו אהבה אלא דווקא במקרה כזה שבו מטיפים נגדך שנאה ואתה משיב להם באהבה.
אשר לחזו"א כיון שהוא פנה אל הרב קוק זצ"ל בשאלות הלכה והוא כיבדו והעריכו לכן לא ייתכן שהסיפורים עליו נכונים.

וביחס לספרים המתמודדים עם הטענות כלפי הציונות ישנו ספר "דע מה שתשיב" של הרב קרוב וספר "אילת השחר" של הרב פילבר של הרב ברגמן ועוד ספרים תשאל את רבותיך והם יסייעו לך בלימוד הנושא.

הרב יעקב אריאל |