דת ומדע

שאלה

שלום, ברצוני לדעת היכן נמצא גן עדן, והגיהנום, מה דעת היהדות
על עולמות מקבילים ויקומים רב מימדיים. וכמו כן, אני מבקשת
לדעת באופן כללי מה עמדת היהדות לגבי המדע. תודה.

 

 

 

תשובה

השאלות ששאלת מחייבות תשובות ארוכות וע"כ אענה בקיצור וצריך
לעיין בספרים וללמוד נושאים אל לעומקם.
גן עדן וגיהנום - אינם עולמות פיזיים המוגדרים במקום וזמן אלא עולמות
רוחניים רעיוניים לשם שכר ועונש ותיקון האדם. עי' ברמב"ם הקדמה לפרק
חלק, הל' תשובה ועוד ועוד.
אין ליהדות עמדה משלה לעניין עולמות מקבילים ויקומים רב מימדיים זו
שאלה עובדתית או שהם ישנם שאו שהם אינם. ככל בני האדם גם אנו
סקרנים לדעת זאת, אולם אין הדבר עומד בראש מעיינינו.השאלות
המרכזיות בחיינו צריכות להיות כיצד נהיה טובים יותר בינינו
לביןזולתנו ובינינו לבין עצמנו. הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך
כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם א-לקיך.
מדע – היא מבנה מחשבתי הגיוני של האדם להבנת העולם,
כאשר על פי המסקנות האדם לומד להשתמש בעולם ובכותיו בצורה
יותר יעילה. המדע הוא דבר חשוב ונחוץ אולם הוא לא יכול לקבוע מה
טוב ומה ה' דורש ממך. חכמה בגויים - תאמין. תורה בגויים - אל
תאמין. מה גם שתפיסותיו של המדע משתנות בדורות השונים. הטוב
ודרישת ה' מאתנו הם נצחיים ואינם משתנים

 

 

 

הרב יעקב אריאל |