האם דניאל היה נביא?

שאלה

לכבוד הרב,
הרב כותב שדניאל לא היה נביא ומוכיח זאת מהגמרא מגילה ג,א.
וזה לא מובן לי, כי רש"י כותב שם שהכוונה שהוא לא נשתלח
לישראל בשום נבואה.
והרמב"ם בסוף הלכות מלכים כותב לגבי אותו האיש "וכבר נתנבא בו דניאל"
וכן הבין ספר הכוזרי בחלק שני יד שדניאל היה נביא.

תשובה

ענית על השאלה בדבריך. דניאל לא היה נביא שלוח אבל השגותיו
הרוחניות בדברי הנבואה שנתגלו לו היו כשל נביא. וכאשר חז"ל
כותבים שלא היה נביא כוונתם לשליחות לציבור לא לאיכות חזיונותיו.

הרב יעקב אריאל |