הביטאון "קולך"

שאלה

שלום.
שלום לכת"ר.
האם לדעת כבודו מותר להכניס את הביטאון קולך לבתי הכנסת ?
שהרי הם משנים במידת מה מהקו של היהדות הרבנית ?

ומהפרט לכלל האם אין מקום לאסור להכניס לבתי כנסת ביטאונים המשלבים דברי פרסומת רבים או שכולם בעצם פרסומת באיצטלא של דברי תורה כגון אלה של חברת משהב? מצד שני אפילו ביטאונים המבטאים את מורשת ישראל האמיתית (כגון שיחת השבוע) משלבים דברי פרסומת שהרי צריך שתהיה פרנסה ליהודים.

בברכת חנוכה שמח ומאיר

 

 

תשובה

לצערי אין פיקוח על הנכתב בעלונים וכל אחד כותב ככל העולה על רוחו ויש בין הדברים הנכתבים בעלונים דברים שאינם ראויים אפילו מחוץ לביהכ"נ, ק"ו בתוך ביהכנ"ס. יש גם פרסומות מסחריות שאין לקוראם בשבת,ויש עלונים שעיקרם פרסומות ושנועדו למטרות ריוח ויש גם פרסומות עם תמונות של נשים ואנשים קוראים אותן באמצע התפילה
יש גם בעיה של שמות או פסוקים שלמים והעלונים נזרקים אח"כ לאשפה או מגיעים למיחזור. היה מן הראוי אפוא שיהיה פיקוח על העלונים וללא פיקוח לא יוכנסו לביהכנ"ס.
באשר לקולך יש מאמרים טובים ויש גרועים מן הראוי שגם עלון זה יפוקח

הרב יעקב אריאל |