ההבדל בין רוח הקודש לנבואה

שאלה

לכבוד הרב

הרמב"ם במורה נבוכים חלק ב פרק מה מתאר את חילוקי
המדרגות ברוח הקודש ונבואה
הרמב"ם קובע שהחלומות של דניאל נחשבים למדרגה השנייה של
המדברים ברוח הקודש.

1.הרי כתוב שדניאל קיבל התגלות של המלאך גבריאל בחלום.
"והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון" (דניאל ט,כא)
האם הכוונה כפשוטה, שדניאל ראה את תמונת גבריאל ממש ושמע
את קולו כמו שמדברים אנשים איש אל רעהו?
או שהכוונה היא שגבריאל בהיותו המלאך הממונה על החלומות סובב
וגרם שדניאל יראה בחלומו את מה שהוא ראה וישיג את מה שהוא
השיג והוא אינו ראה את המלאך עצמו.

2.אם התשובה היא שהדברים כפשוטם, אז מדוע דניאל נמנה
במדרגה השנייה של המדברים ברוח הקודש ולא נמנה במעלות
הנביאים ממש?
הרי אדם שמקבל גילוי מלאך הוא לפחות במדרגה השלישית ומעלה.

ודומני שהמדרגה השלישית היא שהאדם רואה משלים בחלום ואז בא
מלאך ומבאר לו את המשלים ופותר לו אותם.
וזה בדיוק מה שקרא עם דניאל - הוא ראה משלים סתומים בחלום
ואז בא המלאך גבריאל וביאר לו אותם.
ומה החילוק בין זה לבין המדרגה השנייה?
אלא אם כן נאמר שבמדרגה השניה לא מקבלים גילוי של המלאך
ממש ורק רואים חזיונות שמיוחסים למלאך ולא את המלאך עצמו.

תשובה

איני יודע, תעיין במפרשים על מורה נבוכים.

 

 

הרב יעקב אריאל |