היחס לאברהם יהושע השל

שאלה

לכבוד הרב אריאל -שלום וברכה 

רציתי לשאול מה היחס הנכון כלפי אברהם יהושע השל ומה דעת הרב על קבוצות דתיות הלומדות ועוסקות בכתביו?

תודה וברכה.

תשובה

איני מכיר את כתביו בעיון, אולם ידוע שהוא הוגה דעות קונסרבטיבי והקשר שלו ליהדות אינו כולל הכרה מלאה בהלכה ובקיום כל התורה והמצוות. לכן לקרוא את כתביו מתוך בקורת ראויה בהדרכת ת"ח המסוגל לכך

הרב יעקב אריאל |