היחס לשד"ל

שאלה

איני מכיר את כתביו. ישל לשאול מי שמכיר אותם היטב

תשובה

מהו היחס לשד"ל ?
בפרושו הוא מכריע בין הראשונים האם יש בכך פגם ?
שמעתי שהוא מתקן מילה בספר ישעיהו האם זוהי סיבה להיזהר
בכתביו
והאם צריך להוציאו מהספריה בישיבות ?

 

 

 

הרב יעקב אריאל |