הסברת ניסים

שאלה

בדיבור על מעשה אליהו בהר הכרמל מישהו הציע אפשרות שה זימן מטיאור שיפול באותה מקום ובאותה השעה לקיים את בקשת אליהו הנביא.

 האם אלו דברי כפירה? הקטנת הנס? האם ניתן למצוא מכניקה בניסים כך שאינם משנים את סדר בראשית? - או שכל התעסקות כזאת נגד דרכה של התורה?
תודה,

תשובה

יש המנסים להסביר הסברים טבעיים לניסים אך אם הם מאמינים
באמונה שלמה שיד ה' עתה זאת זהו בעצם נס! אולם אם הם מאמינים שיד ה' עשתה זאת מדוע אינם יכולים להאמין ביכולת האלוקית גם לחרוג מגדר הטבע?

הרב יעקב אריאל |