הסברת ניסים

שאלה

האם קיים יש פגם בנסיונות להסביר ניסים - בלי שינוי סדרי בראשית?

כגון - אם אומרים ש-ד´ זימן מטיאור באותה שעה ואותה רגע שאליהו ביקש בהר הכרמל - וכך יצא אש מד´

וכן בניסים אחרים - שלא היה תמיד שינוי סדרי בראשית (או הטבע כפי שמכנים אותו) אלא הכל סודר ופועל מימי קדם.

האם זו כפירה? שטות? או דרך לגיטימי לראות ניסים?

תשובה

 

בס"ד

שלום וברכת ד´


אם ההקפדה היא שזה יד ד´ אין נפק"מ כיצד הדבר מוסבר, וכי דבר קטן בעינך שהק"ה זימן מטאור באותה שעה?!
השאלה היא של יחס, האם מעבירים את גודל הנס שנעשה.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 2:11:50 AM