הסכמת הרב לספר "שני המאורות הגדולים"

שאלה

האם נכון השמועה שהרב חזר בו מההסכמה לספר "שני המאורות הגדולים"?

 

 

 

תשובה

נכון. כשהביאו לפני את הספר סברתי לתומי שהמדובר במחקר תמים.
עברתי על רובו ולא מצאתי במה שקראתי בעיה מיוחדת.
העלימו ממני שהמדובר בתנועה העוסקת בהפצת קבלה לכל דכפין
ללא כל ביקורת, יהודים ושיאנם יהודים, דתיים וחילונים גברים ונשים,
ללא כל מחיבות לקיום מצוות. לא זו הדרך!
וכמו"כ לא שמתי לב שבסוף הספר מושם בפי הרב קוק זצ"ל
שכביכול הוא סבר שאין צורך לעסוק בחלקי התורה האחרים אל אך ורק
בקבלה. זהו זיוף!

הרב יעקב אריאל |