הפיזיקה המודרנית והמחשבה הדתית

שאלה

אשמח אם כבוד הרב יוכל להפנות אותי אל מקורות בנושא הנ"ל...

תשובה

כתב על כך לפני שנים פרופ' אהרן קציר ספר חשוב בשם: בכור
המהפכה המדעית. כמו"כ ישנו ספר העוסק בששת ימי בראשית עפ"י
הישגי המדע בימינו "בראשית ברא", של פרופ' נתן אביעזר.ו"יש
מאין" של פרופ' בנימין פיין הוצאת ראובן מס

הרב יעקב אריאל |