הצגה באולם של מיסיון

שאלה

התיאטרון מציג בבנין ככל באולם של המסיון האם מותר ללכת לשם
מבקש תשובה דחופה

תשובה

איני יודע מה כוונתך "אולם של המסיון" שהם בנו את האולם? או שהם
משתמשים בו, או שהשתמשו בעבר בקיצור כאשר העובדות תהיינה
ברורות נעיין בשאלה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |