השתדלות ופרנסה

שאלה

שלום הרב.
1. האם ישנו יחס בין ההשתדלות של האדם בנושא פרנסה או שמא
הכל כתוב ובידי שמים?

2. האם אדם שעובד מס' שעות בהכרח ירויח פחות ממי שעובד
פחות שעות ביום? האם מעשינו מהווים פרמטר בפרנסה לה אנו מקבלים?

3. אודה אם הרב יוכל לפרט קצת יותר בנושא הזה כיוון
שאני מעונין להבין אותו היטב ולעומק

בברכה

תשובה

1. כמו בכל דרכי העולם יש טבע ונס, הסדר האלוקי הוא עפ"י הטבע
ולא ראוי לצפות לנס. וע"כ האדם צריך להשתדל בפרנסתו כדרך
בני אדם בצורה סבירה לפי כוחו וכשרונותיו ולפי צרכיו. ואת הפרנסה
היעודה לו משמים יקבל ע"י השתדלותו.
2. כנ"ל. יש מנהגו של עולם, ודרך סדריו הקב"ה מנהיג את עולמו.
ולפי מנהג העולם מי שעובד יותר מרויח יותר. אולם אין זה אומר שישאר
לו מכל אשר עבד יותר ממון, שהרי יש מסים והוצאות שהוא אינו
הקובע אותם. וע"כ על אדם רגיל שאינו במדרגת חסידי עליון לטרוח
בפרנסתו לפי יכולתו וצרכיו והקב"ה יספק לו פרנסתו לפי הראוי
והנגזר עליו משמים.

 

 

הרב יעקב אריאל |