השתדלות ופרנסה

שאלה

 

שלום וברכה לכבוד הרב.

ע"פ דברי הרב, ישנו יחס בין שעות העבודה של האדם ובין
משכורתו כדרך הטבע . שאלתי היא היכן בא לידי ביטוי מימד
ההשגחה?

האם ישנו יחס ישיר וחד-ערכי בן השתדלותו של האדם ובן שכרו או
שמא קיימים גורמים נוספים אשר עליהם אין שליטה?

ישנם סיפורים (נדמה לי על החפץ חיים ) אשר כל השתדלותו היתה
בכך שביקש לפני הקב"ה שיביא לו
את מזונותיו וכך היה ללא שום עמל מבחינתו.

האם זה שאני בדרגה כזו מעידה על בעיה באמונה וא"כ האם עלי
להתחיל להתרגל לחשיבה כזו ולנסות להסיר מעלי כל השתדלות?

בברכה

 

  

תשובה

ההשגחה היא שרבש"ע מעוניין בכך שנעבוד ולא נקבל מתנות חינם
וע"כ סידר שפרנסתו של האדם תבוא ע"י עבודה ולא ע"י צינורות
אחרים. היחס כמו שהסברתי בתשובתי הקודמת אינו חד ערכי, ולאחר
כל המאמץ עדיין אין אדם יודע במה הוא משתכר ומה יישאר לו מכל
טרחתו. וישנם גדולים חסידים ואין ללמוד ממעשיהם לכלל האדם.
ובאשר לך איני חושב שדרגת אמונתך נמוכה חלילה. אתה שייך לרוב
בני האדם שנאמר עליהם ואספת דגנך רק יחיד סגולה כרשב"י זכו
לכך שמלאכתן נעשתה ע"י אחרים. נושא זה צריך לימוד לעומק.
ולהאמין ולבטוח שכך סידר הקב"ה את עולמו, וממילא צריך השתדלות במידה.

 

הרב יעקב אריאל |