(השתלשלות ההלכה (המשך משאלה קודמת

שאלה

ברור לכל מי שלומד תנ"ך ומשנה, שיש הבדל בין היהדות המוצגת
בבית ראשון, לבין היהדות המוצגת בבית שני! מה דעת הרב בעניין?

 

 

 

 

תשובה

כל התיאוריה שבנית על בית שני היא השערה התלויה בחוט השערה.
ההלכה היא נצחית, כשלומדים תנ"ך בעיון מוצאים את קיומה גם בבית
ראשון עפ"י אותם עקרונות שהיו בבית שני וקיימים גם היום!
עם זאת אין ספק שיש שינויים ביישומים. יש תקנות, סייגים, הכל לפי
תנאי הדור. יש גם עליות וירידות ברמת השמירה על המצוות ויש
התחשבות של ההלכה במצבים של בדיעבד, שעת הדחק וכדו'. אך
העקרונות המרכזיים הם אותם עקרונות. היו סטיות מההלכה, של
הצדוקים, אח"כ של הקראים (אלו החזיקו מעמד מאות שנים!) וכן
היום של חילוניות, אולם ההלכה כשמה כן היא, היא הולכת עמנו
מדור דור ולנצח נצחים, עקרונותיה לא ישתנו. ואין הדבר תלוי
בסימפטיה זו או אחרת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |