התאבדות

שאלה

אם אדם קרה לו שריחם על אכזרים ח"ו וחלה בדיכאון קליני ל"ע,
לא עזר לו הטיפול הפסיכולוגי, האם מותר לו להתאבד? האם זה
נחשב על קידוש ה´ (וגם כמו במקרה של שאול)?

 

 

 

תשובה

לא הבנתי מה היסוד המוסרי של דבריך וכי מי שעשה עבירה אחת מותר
לו לעשות בגלל אותה עבירה עבירות נוספות?! ודאי שאסור לעשות את
כל מה שתארת.

הרב יעקב אריאל |