התייחסות ההלכה כלפי הגוים - פעם והיום

שאלה

לכבוד הרב,
מה ההבדל שבין גוי כיום לגוי בזמנם? ומה היא ההלכה לגבי הצלת
גוי שבשבת- ז"א האם מותר לחלל שבת בכדי להציל גוי?
תודה רבה

 

 

 

 

תשובה

בימיהם אם ישראל לא הציל גוי איש לא ידע על כך אך בימינו כל
העולם יודע ולכן מצילים גוי בשבת משום אף בחילול שבת מחשש איבה
וחשש לחייהם של ישראל כאשר גויים יצטרו להצילם בשבת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |