התמודדות אמונית - פינוי

שאלה

שלום וברכה כבוד הרב.

איזה סוג של אנשים יצליחו להתמודד עם הפנוי ברמה אמונית ?

האם מי שאמר שזהו מהלך אלוקי יצליח להתמודד יותר טוב ממי
שאמר שזה סוג של עונש ?

איזה הסבר מבחינה אמונית היה נכון לאמץ ע"מ להשרד ולא להישבר?

תשובה

אמונת אמת אינה תלויה בתועלת או הצלחה כל שהיא. נראה מדבריך
כאילו אדם בוחר לו האמונה ע"מ לחזק את דרכו. ולא היא.
איננו "מאמצים" אמונה ע"י שיקולי נוחיות. אלא קודם אנו מבררים
לעצמנו מהי האמת ולאחר מכן כשאנו נפגשים במצבים שונים אנו
מתיחסים אליהם עפ"י האמת שלנו.
אבל יותר מזה ראוי לדעת ולהבין שאנו רואים רק את קצהו של
הקרחון היינו מה שמתרחש, את הסיבות והגורמים שמתחת לפני המים
ואת התכלית העולה מן הכל איננו רואים ורק משערים. אולם מי שחי
מתוך תפיסת חיים אמונית עמוקה יודע שאותו חלק מהתמונה הכוללת
החסר לו אינו משנה וסותר את המטרה כולה. ולגבי התהליך שאנו
עסוקים גאולת ישראל, ישנם עיכובים ומסתרים אבל הגאולה
ממשמשת ובאה דרך אותם סתרים אלוקיים.
אין כאן עונש אלא מהלך שעל פניו נראה לפי הבנתנו האנושית כטעות
טראגית של החברה הישראלית חסרת הזהות והערכים
יש כאן סוג של הסתרת פנים המשמש את המהלך האלוקי. וע"כ מי
שמאמין ובוטח ברבש"ע, הגירוש כואב לו, ואם הוא היה שם וחווה את
המאורעות כואב לו שבעתיים אבל בפירוש אינו שובר וקורע, אלא
אדרבהמחזק את האמונה מול גלי הנהיליזם שמסביב ומציב אתגר אמוני
נוסף: לא רק משענתך אלא גם שבטך , שבט החובלים שלך המה ינחמוני.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |