התנתקות מהשטחים

שאלה

איך אתה מסביר עובדה זו שרבנים גדולים טענו בפני הציבור הדתי
שלא תהיה התנתקות וזאת על סמך התורה , ולמרות כל זאת היתה
ההתנתקות , האם זו הוכחה שיש רק אחד שמחליט ? האם המשפט
צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים נתון בספק ?

 

 

תשובה

במעיני הישועה מהשבת שעברה (שופטים) הרב אליהו הסביר את הדברים

ולגבי צדיק גוזר וכו' צריך לדעת שככל שהדברים העומדים להכרעה
גדולים יותר כך הצדיקות הפרטית פחות בעלת יכולת להשפיע או
לשנות. וגם זאת לא באופן מוחלט. ה' הוא מנהיג העולם!
אך המדובר בתהליך גדול הכולל את כל עם ישראל אין זה דומה
לרפואת חולה או לפקידת עקרה, ועוד בכל מקום שמעורבת בחירת
בני אדם עוד יותר קשה לגזור שהרי הבחירה היא עיקר יחודו של
האדם. וע"כ היכולת של צדיקים להתערב במהלכים כלליים כאלה
מוגבלת עם כל צדיקותם וקדושתם.

 

הרב יעקב אריאל |