וידוי

שאלה

שלום לכבוד הרב.
האם יש צורך בוידוי על חטא שחטאתי בשוגג בעניין אכילת
מאכל/משקה שהוא בחזקת חלבי (חומם/הוקפא בכלי המשמש
לחלבי) לאחר אכילת בשר?
אם כן- הרב יוכל לציין לי מהו סדר הוידוי המתאים ומה השלב הבא?

אשמח אם הרב יוכל להסביר לי מהי מהות הוידוי ומדוע למעשה יש
צורך בוידוי- שהרי ריבון העולמים יודע שחטאתי וגם אני יודעת
ומכירה בכך.

תשובה

הוידוי הוא חלק עיקרי במהלך התשובה, אדם שחטא ומתחרט עליו,
ורוצה לחזור מחטאו, מתודה עליו כדי לברר לעצמו שהוא אמנם מתחרט
על העבר ומקבל עליו לעתיד שלא יחטא עוד.
יש לאמירה המפורשת תפקיד חשוב בהפנמת ההכרה בחטא בחרטה
ובקבלה לעתיד וכתוב מפורש אומר "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'"
לגבי עבירה מדרבנן בשוגג עיקר החרטה היא על כך שהיינו נחפזים
ולא בדקנו את מעשינו קודם עשייתם, ועל כך ניתן להתודות בוידוי
שלפני תחנון בבוקר או במנחה ולקבל לעתיד לעיין יותר במעשים.

הרב יעקב אריאל |