חוות דעת גרפולוגית

שאלה

חוות דעת גרפולוגית- בדרך כלל חוות דעת ניתנת רק בידיעת בעל הכתב.

לעיתים מתעורר צורך חינוכי גדול מאד לאבחן תלמיד ללא ידיעתו וידיעת הוריו, על מנת למנוע טעויות בהכוונתו החינוכית. לא מדובר על אבחון כולל הנכנס לנבכי נפשו של התלמיד, אלא מתן מיד נקודתי בתחומי הכלים הלימודיים.

השאלה - האם במקרה כזה ניתן לעשות את האבחון הגרפולוגי ללא ידיעת התלמיד והוריו?

תודה רבה!

תשובה

בפשטות בירור שנעשה עליו לתועלת הוא בגדר מצוה של גמילות חסדים, ובירור שנעשה ע"מ להזיק וכד' הוא בגדר לדון את חברו לכף חובה. ואיני רואה הבדל בין בירור כזה לבין לשאול על אדם אחר ותכונותיו כדי לעשות עסק עמו או כדי להתחתן עמו, שאותו התיר החפץ חיים אם הוא נעשה לתועלת, וכמובן שאין לפרסם את התוצאות והן צריכות להיות שמורות לתועלת המסייעים השונים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |