חטא העגל

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.

נשאלת השאלה איך עם ישראל חטא בעגל אחרי שהם ראו כל הניסים והנפלאות במצרים, קריעת ים סוף,מתן תורה,מן מהשמים. בילקוט מעם לועז כתוב שבנ"י לא התכונו לעבוד עבודה זרה אלא הם ביקשו להם מנהיג, שיראה להם הדרך במקום משה כי השטן בלבל אותם והם חשבו שמשה מת. האם עם ישראל והערב רב היו ממש "טיפשים", כדי לבקש להם מנהיג בדמות עגל זהב?אם הם רוצים מנהיג שיבקשו מאהרון שיהיה במקום משה.

לפי פשט המקרא,האם יהיה אפשר ונכון לפרש את הסיפור של חטא העגל בכך שהערב רב רצו לעשות להם את עגל הזהב לאלוקים וההוכחה לכך שהם אמרו:"אלה אלוהיך
ישראל".כתוב "אלוהיך" ולא "אלוהינו",משמע הם דיברו לעם ישראל ורצו לדרדר אותו שהעגל הוא האלוקים שלהם, וכך הדרדרו חלק מהעם ועבדו לעגל.אם ישראל רצו וביקשו להם מנהיג במקום משה, מדוע להאשים את הערב רב בהדרדרות העם?הרי לעם ישראל גם היה חלק בזה.

קראתי בילקוט מעם לועז כל כך הרבה פירושים על חטא העגל,ויצאתי כל כך מבולבל!!! אשמח אם תעשה לי סדר בדברים.

תזכה לשנים רבות וטובות.כל טוב.

תשובה

האתר צר מהכיל דיונים ארוכים. ישנן דעות שונות כפי שקראת בילקוט מעם לועז ותוכל להוסיף גם במפרשי התורה השונים כגון הרמב"ן ובינו בחיי ובכוזרי וישנן מחלוקות ביניהם.

הרב יעקב אריאל |