חשיבות יד ימין

שאלה

כבוד הרב, שלום.
רציתי לדעת על חשיבות יד ימין ביהדות, האם אדם שהוא שמאלי
הוא פחות טוב ואיך היהדות מסתכל על היד ימין.
תודה רבה.

תשובה

איטר אינו פחות טוב מאדם המשתמש ביד ימין. השופט אהוד בן גרא
היה איטר וניצל עובדה זו להושיע את ישראל מעגלון מלך מואב.
ה"ימין" היא היד החזקה והיא יחסית לכל אדם. אצל איטר הימין היא
שמאלו דוווקא. אין זה מלמד על האדם וטיבו. תפילין אנו מניחים
דוקא על היד החלשה ולא על היד שבה עיקר השימוש אך מכיון שאצל
רוב בני האדם ה"ימין" היא בימינם בהלכות מסוימות בהן הולכים אחר
הרוב האיטר ייפסל מסיבות טכניות. בעיקר בעבודה בביהמ"ק,
הקפידה התורה שתיעשה עבודה בימין של רוב בני האדם ולא בשמאלם.

הרב יעקב אריאל |