חתימת התנ"ך

שאלה

שלום הרב,
מי ומתי חתמו את התנ"ך? ומה המקור לתשובה?
שבת שלום.

תשובה

חתמו את התנ"ך אנשי כנסת הגדולה שקבעו מה יכנס לתנך ולאיזה
חלק. כך עולה מהדיונים על הכנסת המגילות לתנ"ך ומן הספרים
המאוחרים בתנ"ך.

הרב יעקב אריאל |