טענות המינים - תורה מן השמיים

שאלה

כבוד הרב כתב שבימינו אין מינים הטענים שרק עשרת הדברות מן השמיים.
אנן סהדי שאנשים רבים שלא מקפידים (חלקם אפילו חובשי כיפה)
טוענים כי הם מאמינים שהעיקר לקיים עשרת הדיברות (עיתונאי
מפורסם כותב כך באופן קבוע). האם אין טעם דוקא לשבת בעשרת
הדיברות להוציא מדעתם?

תשובה

איני מכיר דעה זו. היא זניחה. בדרך כלל מי שמאמין שעשרת הדברות
מן השמים ה"ה כל התורה, ורק יש כאלה שמבליטים אותן יותר כי אין
ספק שלעשרת הדברות יש מעמד מיוחד. עובדה שרק הן נחקקו
בלוחות כי הם בסיס לכל התורה כולה אולם איני מכיר אדם שמקיים
רק אותן. מי ששומר שבת כהלכה שומר גם את כל התורה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |