יעקב ויוסף

שאלה

שלום לרב,
בעיוני בירידת יוסף למצרים ובהתמודדות עם השאלה: למה יוסף לא
יצר קשר עם אביו כל תקופתו במצרים? חשבתי על פיתרון שנראv
לי הגיוני, אך מאחר ונתקלתי בפקפוק כשרות הפיתרון מצד חבריי
רציתי לדעת אם הדבר מקובל על דעת הרב ואם מותר להגיד אותו.
מעיון בפסוקים נראה לי כי יכול להיות שהסיבה שיוסף לא יצר קשר
עם אביו כל התקופה שהיה במצרים, זה מפני שהוא חשב שמעשה
אחיו נעשה בידיעתו ובהסכמתו של אביו.
זאת מהסיבות הבאות:
1. יעקב שלח את יוסף אל אחיו ללא סיבה ממשית. רש"י מפרש
(ע"פ ב"ר) שכל יום היה חוזר אחד מהאחים הביתה, כך יכל
יעקוב לדעת מה שלומם.
2.ברגע שיוסף הגיע, התנפלו עליו. דבר שבהחלט יכול להיראות
ליוסף כאילו שהמעשה מתוכנן מראש.
3. יעקב שלח את יוסף, לאחר שיוסף סיפר לו על חלומו, ולאחר
שיעקב גער בו ואמר לו "מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא
אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה"?

כלומר ליעקב היה סיבה לחשוב שאביו כועס עליו.

לסיכום, איני אומר ח"ו שליעקב אבינו היה כוונה כלשהו למכירת
יוסף, אך, עם זאת, יכול להיות שכך הדבר התפרש ליוסף ולכן
הוא לא חזר הביתה לכל תקופתו במצרים. זה יכול להיות מפני
כבוד אב, שחש שאביו אינו רוצה בו ולכן רצה לכבד את רצונותיו
או מפני פחד.
אודה לרב על התייחסות לעניין.
תודה רבה ובע"ה שהרב ימשיך להפיץ אור תורת אמת ואחדות באומה.

 

 

 

 

תשובה

איני חושב שתשובתך נכונה. הכתוב מעיד שיעקב אהב את יוסף מכל
בניו וכו'. ובענין החלומות רש"י מפרש שאביו שמר את הדבר לא שהוא
עשה להתגשמות הדבר. ועוד כל אבלותו של יעקב והתנגדותו לירידת
בנימין אינה מוסברת כך. ויותר נראה הטעם שנתנו לומדים אחרים
שיוסף אם היה מודיע היה גורם למתחים בבית יעקב בכך שהיה מתברר
שהם מכרוהו. כמו"כ אף יוסף שמר את דבר החלומות וציפה
להתגשמותם.

 

 

הרב יעקב אריאל |