כיבוי נר בנשיפה

שאלה

קראתי באחד מעלוני השבת כי אין לכבות נר בנשיפה מפני
הסכנה. מה הסיבה לכך שדבר זה נחשב למסוכן, האם יש עניין
להקפיד על כך גם היום או שזהו אחד מהדברים שפעם נחשבו
למסוכנים והיום ידוע שלא ולכן אין להקפיד עליהם?

תשובה

האיסור הוא עפ"י הסוד הוא מופיע באוצר המדרשים ובכלבו (סי'
קיח) ואע"פ שאיננו מבינים ראוי לעשות זאת.

הרב יעקב אריאל |