כתיבת התורה

שאלה

בס"ד

עפ"י מסורת היהדות, הקב"ה הכתיב למשה את התורה בהר סיני,
ומשה אח"כ לימד את עמ"י. ישנה שאלה (ששאלו גם מבקרי המקרא
אם אינני טועה), כיצד זה יכול להיות? הרי אם כל התורה הוכתבה
למשה, אז הוא ידע בעצם מה עומד לקרות לו ולעמ"י, הוא ידע
את העתיד! הוא ידע מה הוא יאמר בדיוק ואיך הוא יתנהג בכל
מצב. ואם עמ"י למדו זאת גם (את כל השתלשלות הדורות המופיעה
בספר בראשית הם למדו - זה כתוב בספר הכוזרי), כלומר את כל
תלאותיהם במדבר, אז ידעו את העתיד! הם ידעו בדיוק מתי הם
יתלוננו וכדומה... איך זה הגיוני??

תודה רבה!!

תשובה

עי' הקדמת הרמב"ן לתורה שלפי האומר: תורה מגילה מגילה ניתנה כל חלק בתורה נכתב בעתו לאחר התרחשותו, לפי מ"ד תורה חתומה ניתנה התורה נכתבה רק בסוף ארבעים שנה. וע"כ אין מקום לשאלתך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |