"לא נשכח ולא נסלח"

שאלה

שלום וברכה,
לאחר סיום הגרוש המחנה הימני יצא בסיסמא: "לא נשכח לא נסלח"
מבחינה הלכתית האם יש פה מקום ל"לא נסלח"? הרי אנו אומרים
כל ערב "הריני מוחל וסולח" אבל מצד שני הכפרה באה רק
אחרי בקשת סליחה(כפרה וידויי ושאר התהליכים)
אשמח אם הרב יענה לי בהרחבה,
בכבוד רב.

תשובה

ראשית אדם וציבור לא מתנהל ולא מתנהג עפ"י סיסמאות, הן בדר"כ
בגלל צמצומן לא מבטאות באופן מלא את כל היחס הפנימי.
אל מי פונה הסיסמא, לכל עם ישראל? לצה"ל? לממשלה? לאדם
פלוני? אם המדובר לאדם פרטי שפגע הרי אינו נמחל לו עד שירצה
את הנפגע כאמור בסוף פרק החובל ובסוף מס' יומא.
ייתכן שגם בציבור אין מחילה אלא א"כ הציבור הפוגע ירצה את
הנפגעים. בינתיים לא שמענו על בקשה כזו. לשכתבוא בקשה כזו יש
לדון אם להיענות לה. ייתכן שדין ציבור שונה הן לחומרא והן לקולא.
אולם כל עוד אין בקשה כזו לשם מופרחת סיסמה לביצה שטרם נולדה?
נראה שיש כאן יותר קריאת תיגר מאשר ניתוח מעמיק של האירוע
הנורא על כל מניעיו ותוצאותיו.

 

הרב יעקב אריאל |