לימוד אמונה

שאלה

בס"ד

אני מהגרעין התורני עכו
אני ומספר אנשים ממתפללי בית הכנסת לומדים באופן קבוע בסעודה
שלישית ספר הכוזרי הגענו למאמר חמישי ובעוד מספר שבועות נסיים
אותו בעז"ה
ברצוני לשאול את כבוד הרב איזה ספר ללמוד לאחר הכוזרי אני
מתלבט בין מסילת ישרים, הקדמות הרמב"ם,אגרות הרמב"ם, דעת
תבונות ,נתיבות עולם, עין אי"ה או ללמוד פרקים מספרים
המרחיבים את הנושאים שדן בהם הכוזרי לדוגמא: על עם ישראל פרק
יא בנצח, על ארץ ישראל -רמב"ן המפורסם ואורות ארץ ישראל
וכו'' או שיש לרב הצעה אחרת?
שאלה שניה: האם מוסר הקודש מסודר על פי מבנה של מסילת
ישרים?

בברכה

 

 

 

תשובה

א. הקביעה היא לפי הציבור: רמתו, התעניינותו וכדו'
ב. מוסר הקודש אינו מסודר לפי מס"י היינו ברייתא דרפב"י, ורק
בסופו יש מעט הקבלה (פרישו-חסידות).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |