לימוד הלכה מאגדה

שאלה

שלום הרב,
במאמרך בתחומין טז עמ 176 כתבת "וצריך עיון אם יש ללמוד מדברי אגדה אלו".
האם זה משום שהרב סובר כי אין ללמוד כלל מדברי אגדה? האם  הרב סובר כי אגדה זו סותרת דין של הגמרא? האם יש ללמוד רק מאגדות שבתלמוד?
תודה

תשובה

הכוונה היא שאגדה אינה באה לברר צדדים הלכתיים, אלא צדדים רוחניים. לעתים היא מאזכרת הלכה או נסמכת עליה בבירור רוחני ואז ניתן ללמוד. במקרה הנוכחי היא כלל לא מתייחסת להלכה אלא מסבירה שכבי' היה כאן חילוף ועל כן במקרה זה לא ניתן ללמוד מאגדה זו.

הרב יעקב אריאל |